آتش-سرخ

آتش سرخ

عنوان تحقیق:

آتش سرخ

کوه آتشفشان چیست؟:

آتشفشان ها کوه هایی هستند که دهانه ای دارند. دهانه ی این کوه ها حدود 1700 متر ارتفاع دارد. از این دهانه، آتش همراه با سنگ های آذرین فوران می کنند.

این کوه ها ماده ای در زیر خاک دارند که وقتی کوه آتش فشان شروع به فوران می کند همراه با آتش و سنگ های آذرین به بیرون پرتاب می شوند.

هر آتشفشان سه قسمت اصلی دارد:

دهانه که نوک آتشفشان است.

اتاقک مواد مذاب و داغ آتش فشان که محلیست برای جمع شدن مواد مذاب قبل از فوران

گونه های آتش فشان ها:

آتشفشان های نقطه ای که مواد گداخته از یک محل بیرون می آید( آتش فشان نوع مرکزی)

آتش فشان های شکافی یا خطی که فوران آن در امتداد یک شکاف صورت می گیرد.

گونه های آتشفشان ها:

نوع ماگمای درون زمین می تواند آتشفشان های متفاوت ایجاد کند. اگر ماگما کاملا رقیق باشد، گاز درون آن به آسانی رها می شود و در نتیجه انفجاری صورت نمی گیرد. به این ترتیب، ماگما فقط از کوه بیرون می آید و در کناره ها جریان می یابد؛ مثل آتش فشان هایی در هاوایی و کوه” اتنا”  . اگر ماگما غلیظ و چسبناک باشد، گاز درونش به آسانی رها نمی شود، در نتیجه انفجار صورت می گیرد.

اهمیت علم آتش فشان شناسی:

از نظر اقتصادی:

استفاده از انرژی گرمایی و انرژی گازهای فومرولی در گردش توربین و به دست آوردن مواد شیمیایی با ارزش که امروزه در ایتالیا، زلاندنو، ژاپن و ایسلند اهمیت پیدا کرده است و در کشور ما نیز اخیرا برای استفاده از نیروی حرارتی زمین( انرژی ژئوترمال) حفاری هایی انجام شده است.

رابطه ی آتش فشان شناسی با سایر علوم زمینی:

ژئوفیزیک: برای اثبات آگاهی از کانون درونی آتش فشان ها و پیشگویی شکل و محل و موقعیت آن.

ژئوشیمی: تعیین دقیق عناصر که به صورت مواد جامد، مایع و گاز از آتش فشان خارج می شوند.

ترمودینامیک: برای فهم و ارزیابی نیروی حرارتی آتش فشان و انرژی حاصله از آن و رابطه ی تشکیل مواد گداخته با حرارت و فشار و همچنین انجماد آن.

سنگ شناسی: جهت اطلاع از اختصاصات گدازه و شناسایی دقیق سنگ های آتش فشانی.

رسوب شناسی: پراکندگی و نحوه ی انتشار مواد جامد آتش فشانی در دریاها و خشکی ها که به صورت خاکستر، توف، برش و… ته نشین می شوند.

محققان:

هدی فردمنوچهری، هلیا بانکی، دینا صمیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.