آخرین خبرها

سرزمین-عجایب

برگزاری اردوی تفریحی ” سرزمین عجایب” _ ویژه پیش دبستان و پایه اول

بهمن ۱۶, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
باغ-علم-نوجوان

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی ” باغ کتاب تهران – علم و نوجوان” _ ویژه پایه دوم

بهمن ۷, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
سینما ملت -سندباد-و-سارا

برگزاری اردوی تفریحی ” سینما ملت – سندباد و سارا”_ ویژه پایه اول و دوم

بهمن ۲, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
برگزاری مراسم جشن عبادت -دبستان نونا97-98

برگزاری مراسم با شکوه جشن عبادت۹۷

دی ۲۷, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
سینما جوان - پاستاریونی

برگزاری اردوی تفریحی ” سینما جوان – پاستاریونی”_ ویژه پایه ششم

دی ۲۴, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
سینما فرهنگ - دزد و پری

برگزاری اردوی تفریحی ” سینما فرهنگ – فیلم دزد و پری” _ ویژه پایه پنجم

دی ۱۱, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
جشن یلدای 97- دبستان دخترانه نونا

جشن یلدای۹۷

دی ۱, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
پژوهشسرای-امیر-کبیر

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی ” پژوهشسرای امیرکبیر”

آذر ۲۰, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
دبستان دخترانه نونا1397-پژوهشسرای امیر کبیر

پژوهشسرای امیرکبیر- ۱۴ آذر

آذر ۱۴, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
هیومن-پارک

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی ” هیومن پارک”

آذر ۱۳, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
پژوهشسرای-امیر-کبیر

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی ” پژوهشسرای امیرکبیر”

آذر ۱۳, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
مسجد-هدایت

برگزاری اردوی آموزشی مسجد “محله ما”

آذر ۱۲, ۱۳۹۷/توسط ظاهر زاده
بارگذاری موارد بیشتر