اردوی تفریحی – علمی خرید کتاب از باغ کتاب _ ویژه پایه ششم

یک اردوی خاص پایه ششم ، خرید کتاب از فروشگاه باغ کتاب

هدف از برگزاری این اردو ، تعیین سقف خرید از فروشگاه و مدیریت مالی و انتخاب درست جنس از فروشگاه کتاب بود تا دانش آموزان بتوانند خودشون به شخصه مدیریت کنند.