اردویی مجازی و بسیار مهیج دانش آموزان پیش دبستان در کنار صرف کردن ناهار