بازارچه خیریه جشن نیکوکاری ۹۸-۱۳۹۷

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

وقتی دستی را به یاری می گیری،

بدان که دست دیگرت در دست خداست…

بازارچه خیریه روز چهارشنبه ۱۵اسفند۹۷ با حضور گرم و صمیمی دانش آموزان عزیز و اولیای محترم در دبستان نونا برگزار شد.