باغ-کتاب تهران

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی باغ کتاب تهران _ ویژه پایه سوم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” باغ کتاب تهران ” در روز چهار شنبه مورخ 7/9/97 از ساعت 9 الی 13:30، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.