باغ-علم-نوجوان

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی باغ کتاب تهران – علم و نوجوان _ ویژه پایه دوم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” باغ کتاب تهران ” در روز دو شنبه مورخ ۸/۱۱/۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.