هیومن-پارک

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی هیومن پارک _ ویژه پایه چهارم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” هیومن پارک ” در روز چهار شنبه مورخ 14/9/97 از ساعت     9 الی 13، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.