هیومن-پارک

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی هیومن پارک _ ویژه پایه چهارم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” هیومن پارک ” در روز چهار شنبه مورخ ۱۴/۹/۹۷ از ساعت     ۹ الی ۱۳، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.