مسجد-هدایت

برگزاری اردوی آموزشی مسجد محله ما _ ویژه پایه دوم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی “مسجد محله ما” ( آموزش نماز جماعت – مسجد هدایت) در روز سه شنبه مورخ ۱۳/۹/۹۷ از ساعت ۱۰الی ۱۳،  برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.