برگزاری اردوی تفریحینمایش تیستو _ ویژه پایه ششم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” نمایش تیستو ” در روز شنبه مورخ 14/2/98 از ساعت 9 الی13، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.

نمایش تیستو