سینما جوان - پاستاریونی

برگزاری اردوی تفریحی سینما جوان – پاستاریونی_ ویژه پایه ششم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” سینما جوان – پاستاریونی ” در روز سه شنبه مورخ 25/10/97 از ساعت 9:30 الی 13 ،  برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.