سینما ملت -سندباد-و-سارا

برگزاری اردوی تفریحی سینما ملت – سندباد و سارا_ ویژه پایه اول و دوم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” سینما ملت – سندباد و سارا” در روز چهار شنبه مورخ ۳/۱۱/۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ ،  برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.