برگزاری اردوی تفریحی – علمی کاربازیا برج میلاد _ ویژه پیش دبستان و پایه اول و پایه دوم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” کاربازی برج میلاد ” در روز سه شنبه مورخ 28/1/98 از ساعت 8 الی12:30، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.

کاربازیا برج میلاد