پارک-قیطریه

برگزاری اردوی تفریحی پارک قیطریه- نمایش خپلک _ ویژه پیش دبستان، پایه اول و دوم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” پارک قیطریه- نمایش خپلک ” در روز دو شنبه مورخ 28/8/97 از ساعت 10:15 الی 12:45، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.