جانا ای دلبر ، جانا ای مادر، جانا ای پدر ،همگی دور هم
شب یلدا با دورهمی ها ، دستها میره یهو بالا

میخونیم با هم یک دل ، یک عالم عشق میاد واسه ما

این زمستون و شب یلدا کنار هم صفا داره عزیزم
سلامت باشند همه خوب های فامیل همگی دور هم

چه شیرینه خنده های کودکی که نشسته پای حرف آقاجون
چه قشنگه برف گوله گوله باز بشینه رو پشت بموم خونه مون

یاد کرسی و انار و هندونه که مادر برای ما آماده کرد
صفا داره فال حافظ این شبها کنار پنجره حیاط سرد