نمونه هایی از دقت های زیبایی که توسط معلم عزیز پایه سوم گفته شد.

تنوع در گفتن دقت ها باعث افزایش توجه و تمرکز ، علاقه مندی بیشتر ، خلاقیت و مشارکت بیشتر میشود.