ساخت بادبادک کاغذی

آخرین ویکی های همین انجمن

وسایل مورد نیاز :

  1. دو عدد نی یا دو تکه چوب سبک
  2. کاغذ رنگی نازک
  3. نخ محکم
  4. چسب نواری
  5. قیچی

هدف :

یادگیری تعریف تغییر فیزیکی و تفاوت آن با تغییرشیمیایی.

روش انجام آزمایش :

ابتدا یک ورق کاغذ رنگی نازک به صورت شکل ( لوزی)  می بریم. سپس دو تکه چوب نازک را به اندازه ی قطرهای لوزی بریده و آنها را با نخ محکم به هم به صورت به علاوه (+) می بندیم. پس از آن چوب ها را با چسب نواری به لوزی می چسبانیم.

ساخت بادبادک کاغذی

دوسوراخ در لوزی برای عبور نخ ایجاد می کنیم. در ادامه نخ را از سوراخ ها عبور می دهیم و بعد گره می زنیم. پس از آن، بادبادک را تزیین کرده و در آخر به حیاط مدرسه می بریم، تا دانش آموزان علاوه بر درک مفهوم تغییر فیزیکی به بازی نیز بپردازند.

ساخت بادبادک کاغذی

سوال :

  • هنگام برش کاغذ چه ویژگی هایی از آن تغییر کرد؟(شکل، اندازه، بو، رنگ)
  • بریدن چوب و نخ تغییر فیزیکی است یا شیمیایی؟
  •  گره زدن نخ چه نوع تغییری است؟
  •  ساختن بادبادک به صورت کلی تغییر فیزیکی است یا شیمیایی؟

نتیجه گیری :

وقتی تغییر فیزیکی بر جسمی اتفاق می افتد فقط شکل و اندازه ی آن تغییر می کند. یعنی بو، رنگ و جنس مواد تغییر نمی کند.

محققان : سارینا نظری و کیمیا کارخیران با همکاری خانم نظری