موفقیت دانش آموزان عزیز پایه ششم را در کسب رتبه ی برتر مسابقات طرح جابربن حیان تبریک عرض میکنیم .

مدیریت و پرسنل دبستان نونا

سال تحصیلی 98 - 99

کسب رتبه برتر مسابقات جابربن حیان سال تحصیلی 98 – 99