مطالب توسط ادمین نونا

آزمایش پرتابه

– هدف آزمایش : الف : بررسی سرعت اولیه پرتاب ، برد و ماکزیمم ارتفاع در حرکت پرتابی به عنوان تابعی از زاویه پرتاب ب : بدست آوردن سرعت نا معلوم با استفاده از بقای تکانه خطی ۲ – وسایل مورد نیاز : الف : ۱ – تابلوی بالستیک ۲ – تایمر با دقت ۰٫۰۰۱ […]

پنجم

شعار پایه ی پنجم: تو می توانی، اگر فکر کنی که می توانی دانش آموزان پایه ی پنجم، با این دیدگاه وارد کلاس می شوند که چگونه می توانند در جهت رشد و تعالی خود و دوستانشان گام بردارند. دانش آموزان در این پایه با کار گروهی به طور کامل آشنا می شوند. در پایه […]

چهارم

  کلاس چهارم درس ریاضی: درس ریاضی در کلاس چهارم توسط معلم، تدریس می شود و دانش آموزان با طرح سوال، معلم را در تدریس یاری می کنند. سپس تمرین ها در منزل حل شده و روز بعد توسط دانش آموزان در کلاس حل و کنترل می شود. برای درس هندسه از دست ورزی و […]

سوم

شعار پایه ی سوم:Tell me and I forget Teach me and I remember Involve me and I learn در کلاس سوم با توجه به توانمندی های مختلف دانش آموزان در حیطه های شناختی از روش های مختلف آموزشی استفاده می شود. به عنوان مثال: تدریس، طبق روش های آموزش دیده در کارگاه های برگزار شده […]

دوم

شعار پایه ی دوم: Practice makes perfect   قدم اول در یک تدریس موفق، جذاب کردن عنوان دروس برای دانش آموزان است. همین امر باعث شد تا مثلا در کلاس ما، به عنوان” کلاس ریاضی” به” درس شیرین ریاضی” تغییر نام دهد. فضای آموزش باید به گونه ای باشد تا دانش آموزان آن را یک […]

اول

شعار کلاس اول:                    بگو یا علی     کلاس اولی نوآموزان کلاس اولی، با افکاری مالامال از امید وارد محیطی شاداب و سرزنده می شوند تا دست در دست آموزگارشان دنیایی از نور و بینایی و بینش را تجربه کنند. با نهایت اعتماد، دستان کوچکشان را به دست او می سپارند تا نحوه ی صحیح گرفتن […]

پیش دبستان

شعار پیش دبستان: بازی، شادی، آموزش کودکی، اولین و مهم ترین دوره ی زندگی آدمی است. در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می کند، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد. از آن جا که در دوره ی پیش دبستان، ساختار شخصیتی […]