کاربازیا برج میلاد
باغ کتاب تهران - دبستان نونا
باغ ایرانی
سرزمین-عجایب
باغ-علم-نوجوان
سینما ملت -سندباد-و-سارا
سینما جوان - پاستاریونی
دلفیناریوم-برج میلاد
سینما فرهنگ - دزد و پری
پژوهشسرای-امیر-کبیر