سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

ثبت نام اینترنتی کتب درسی سال تحصیلی99-98

حرم شاه عبدالعظیم حسنی

برگزاری اردوی زیارتی – تفریحی”شهر ری- شاه عبدالعظیم حسنی” _ ویژه پایه ششم

کاربازیا برج میلاد

برگزاری اردوی تفریحی – علمی” کاربازیا برج میلاد” _ ویژه  پیش دبستان و پایه اول و پایه دوم

باغ کتاب تهران - دبستان نونا

برگزاری اردوی تفریحی – علمی” باغ کتاب” _ ویژه پایه ششم

باغ ایرانی

برگزاری اردوی تفریحی ” باغ ایرانی” _ ویژه پیش دبستان

سرزمین-عجایب

برگزاری اردوی تفریحی ” سرزمین عجایب” _ ویژه پیش دبستان و پایه اول

باغ-علم-نوجوان

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی ” باغ کتاب تهران – علم و نوجوان” _ ویژه پایه دوم

سینما ملت -سندباد-و-سارا

برگزاری اردوی تفریحی ” سینما ملت – سندباد و سارا”_ ویژه پایه اول و دوم

سینما جوان - پاستاریونی

برگزاری اردوی تفریحی ” سینما جوان – پاستاریونی”_ ویژه پایه ششم