دختران عزیز پایه پنجم در سال تحصیلی 1400-1401

دختران عزیز پایه چهارم در سال تحصیلی 1400-1401

انواع سنگ ها

درس سنگ ها در پایه چهارم دبستان نونا

آشپزی کلاس جهارم

آشپزی در کلاس پایه چهارم دبستان نونا

کارشناس

اردوی آموزشی مجازی با حضور کارشناسان محترم آموزش و پرورش

جشن یلدا پایه پنجم

جشن یلدا در پایه پنجم دبستان

یلدا چهارم

جشن یلدا در پایه چهارم دبستان نونا

کلاس ششم 99-00

پیام سرکار خانم غنچه به خروجی های سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹