خ مثل خانه ، تدریس حرف خ در پایه اول دبستان

ژ مثل ژله ، تدریس حرف ژ در پایه اول دبستان

نمونه هایی از کار های هنری-علمی دانش آموزان پایه سوم

ل مثل سبیل ، تدریس حرف لام در پایه اول

ذ مثل ذرت

ذ مثل ذرت ، تدریس حرف ذ در پایه اول

کاردستی با موادبازیافتی

کاردستی با مواد بازیافتی در پایه اول دبستان نونا

جشن بندگی

جشن بندگی دانش آموزان پایه دوم دبستان نونا

جشن یلدا کلاس اول

جشن یلدا در پایه اول دبستان نونا

جشن شب یلدا در پیش دبستان نونا