نوشته‌ها

جلسات شورای معلمین دبستان نونا

جلسه شورای معلمین دبستان نونا هر سه شنبه به منظور بررسی و بهبود عملکرد معلمین و کادر مدرسه ، و همچنین اطلاع رسانی دستور عمل های آموزش و پرورش و بخش نامه های ارسالی با حضور مدیر محترم ، سرکار خانم غنچه ، برگزار میشود.