نوشته‌ها

جابر بن حیان

کسب رتبه برتر دانش آموزان پایه ششم در مسابقات طرح جابربن حیان

سال تحصیلی 99-98

موفقیت دانش آموزان عزیزمان در آزمون ورودی مدارس برتر