سخنان ارزشمند

سرکار خانم غنچه، امروز هم مثل همیشه از سخنان ارزشمند شما کمال استفاده را داشتم، برای شما توفیقات روز افزون را از درگاه خدا مسئلت دارم. در پناه حق، مستدام باشید.