آموزش زبان در قالب فعالیت های هنری، ریاضیاتی و آزمایشات علوم

چکیده اقدام : 

در آموزش زبان انگلیسی که مانند ادبیات فارسی و به سبب جدید بودن آن حتی بیش از زبان مادری دشوار به نظر می رسد، جای روشی نوین و خلاقانه خالی به نظر می رسد. در مطالعه پیش رو، ابتدا دلایل این دشواری، بهترین سن شروع مطالعه درس زبان و نیز راه های ساده سازی این مسئله مورد بحث قرار می گیرد. سپس نتایج حاصل از به کارگیری  روشی جدید و شیوه ارائه آن به دقت مورد بحث واقع می شود و نقاط قوت آن تعیین می گردد. بنا بر نتایج به دست آمده از مطالعه انجام شده مشخص است که بهره برداری حداکثری از توان ذهنی و مهارتی دانش آموز و ( حتی آموزگار) نیازمند رویکردی جدید و دوری از یکنواختی در کلاس درس می باشد که شیوه بیان شده با استفاده از فعالیت های مختلف هنری، علمی و ریاضیاتی در رفع این مشکل موفق عمل می نماید.

هدف از این فعالیت :

با توجه به آنچه در رابطه با محدودیت قدرت فراگیری در سنین پایین بیان شد، استفاده از مفاهیم آشنا و فعالیت های روزمره که با ذهن و تجربه قبلی سازگاری بیشتری دارند، می توانند به عنوان راهی برای آموزش راحت تر زبان دوم انتخاب شوند. در این میان، فعالیت های هنری، ریاضیاتی و نیز آزمایش های جذاب می توانند در عین ایجاد سرگرمی و نشاط، با همگام سازی پیش آموخته ها و لغات جدید، فضایی مناسب را جهت فراگیری هر چه ساده تر زبان دوم فراهم آورند.

آموزش ریاضی به زبان انگلیسی :

در این بخش فعالیت های مختلف ریاضیاتی متناسب با سن و درک دانش آموزان در اختیار آنان گذاشته شد. به این منظور ابتدا موضوع بحث، مطرح شده و لغات لازم آموزش داده می شد و در ادامه مسابقاتی در قالب سرعت محاسبات، رنگ آمیزی و …. انجام می گرفت که با هیجان و نشاط خاصی همراه بود.

آموزش علوم به زبان انگلیسی :

در این بخش فعالیت های مختلف علوم متناسب با سن و دانش زبان آموزان در اختیار آنان گذاشته شد. به این منظور ابتدا موضوع بحث، مطرح شده و لغات لازم آموزش داده می شد و در ادامه آزمایشاتی انجام می گرفت که در طی آن نام ابزارها و مواد مورد استفاده، روند آزمایش و نتیجه حاصل به زبان انگلیسی مرور می شد.

از نمونه های چنین آموزشی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • ساخت لامپ لاوا در پایه های پنجم و ششم ( آذر 1395) : در این آزمایش از روغن، آب، رنگ خوراکی، چراغ قوه و قرص جوشان برای ساخت لامپ لاوا استفاده شد. با توجه به اینکه دانش آموزان در گذشته با حالات ماده، مفهوم چگالی و واکنش های شیمیایی آشنا شده اند، به خوبی با نحوه قرارگیری روغن و آب و واکنش قرص جوشان در آب آشنایی داشتند. در این جلسه آموزشی ابتدا مفاهیم و لغات مربوطه توضیح داده شد و در ادامه دانش آموزان به صورت گروهی آزمایش را تکرار کردند و نتایج را به زبان انگلیسی توضیح دادند.

آموزش هنر به زبان انگلیسی :

در این بخش فعالیت های مختلف هنری متناسب با سن و سلیقه زبان آموزان در اختیار آنان گذاشته شد. به این منظور ابتدا موضوع بحث، مطرح شده و لغات لازم آموزش داده می شد و در ادامه یک فعالیت هنری انجام می گرفت که در طی آن نام ابزارها و مواد مورد استفاده، نام تکنیک هنری و انجام آن به زبان انگلیسی مرور می شد. از نمونه های چنین آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آموزش خیاطی در پایه پیش دبستان ( اردیبهشت 1397) : در این جلسه، الگوهای از پیش سوراخ شده ای با نخ و خلال دندان ( به جای سوزن تیز ) به دانش آموزان داده شد تا ضمن آموزش نام وسایل، با تکنیک خیاطی آشنا شده و مهارت دست ورزی خویش را نیز ارتقا دهند.

نتیجه گیری :

آموزش و پرورش دو واژه جدایی ناپذیرند. همگام سازی مفاهیم آموزشی با فعالیت های مرتبط با پرورش فکر و خلاقیت دانش آموزان یکی از اصلی ترین موارد در تثبیت آموخته های آنان می باشد. بنابر نتایج به دست آمده از مطالعه انجام شده مشخص است که آموزش به شیوه مرسوم ( کتاب و تمرین نوشتاری) نمی تواند از حداکثر توان ذهنی و مهارتی دانش آموز ( و حتی آموزگار) استفاده کند و به دلیل یکنواختی و تکرر آن سبب دلزدگی زبان آموز می شود. به کارگیری شیوه های نوین و خلاقانه در آموزش و نیز همراه کردن فرهنگ اجتماعی و مهارت های زندگی روزمره با دروس عادی، می تواند مطالعه درس زبان را به فعالیتی جذاب و ساده مبدل نماید.

در ادامه استفاده از مفاهیم آموخته شده از سایر دروس دانش آموزان، در درس زبان در عین تثبیت آموخته های قبلی می تواند راهی ساده و تجربه ای ملموس را در فراگیری زبان، فراهم آورد. بنابراین پیشنهاد پژوهنده به سایر آموزگاران زبان آن است که از مرزهای قدیمی و از پیش تعیین شده عبور کرده و با گنجاندن مفاهیم روزانه در درس زبان انگلیسی آموزش این درس را ساده تر نماید.

محقق : 

ساقی جلینی