یکی از روش های ماندگاری آموزش در ذهن دانش آموزان ، عملی کردن و مشارکت خود آن ها میباشد .
کاردستی گزینه ی مناسبی برای آموزش عملی دانش آموزان میباشد که فواید زیادی از جمله : تقویت حافظه ، هماهنگی چشم و دست ،مشارکت بیشتر ، افزایش خلاقیت و یادگیری بهتر را میتوان نام برد.
در این خبر شما کاردستی های زیبای مبحث ساعت را که توسط دختران عزیز پایه دوم ساخته شده اند ، مشاهده میکنید.