اردوی آموزشی مجازی با موضوع اخلاق شهروندی روز دوشنبه ۲۷ دی ماه در پایه های سوم تا پنجم دبستان نونا با حضور کارشناسان محترم آموزش و پرورش برگزار شد .