اردوی سینما فرهنگ ویژه پایه پنجم

اردوی تفریحی در سینما فرهنگ ویزه پایه پنجم با اکران فیلم “دزد وپری” برگزار شد.