اردوی علمی تفریحی باغ علم کودک

اردوی باغ علم کودک ( پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم)

اردوی باغ علم کودک محلی برای ترویج اهمیت آموزش مفرح، برپایه ی علم است. دانش آموزان در آن فضا مفاهیم علمی را به صورت عینی دیدند، آزمایش کردندو با مفاهیم علمی به شکل بازی و سرگرمی روبه رو شدند و جنبه های شگفت انگیز و جذاب و خلاقانه ی آنها را درک کردند.

در جریان بازدید از این مرکز، دانش آموزان در معرض آشنایی با چهار داستان علمی قرار گرفتند. داستان بدن، داستان خانه، داستان شهر، داستان زمین.

در کنار این چهار بخش، نمایش فیلم سه بعدی هم در برنامه بازدید از باغ علم کودک فرصتی را فراهم کرد تا دانش آموزان مفاهیم علمی را که در تالار علم آموخته اند با دیدن نمایش و فیلم در ذهنشان تثبیت کنند.

در بخش انتهایی، در آزمایشگاه علم، دانش آموزان با انواع بازی های علمی آشنا شدند و اغلب مفاهیم علمی که دانش آموزان در دوران تحصیل با آن آشنا خواهند شد در قالب وسیله ی بازی جهت خرید ارائه شدند.

داستان بدنداستان بدن که دانش آموزاندر آن با سلول های مختلف بدن که چندین میلیون بار بزرگتر شده بود آشنا شدند. صداهای مختلفی شنیدند که در بدن ایجاد می شود و با پریدن بر روی سطحی با میکروبها مبارزه کردند.

داستان خانه فضای دوم بود که در آن بچه ها با طرز کار وسایل خانه، میزان مصرف انرژی و… آشنا شدند.

داستان شهر که در آن با نحوه ی کارکرد وسایل ارتباطی، خودروهای الکتریکی، تولید انرژی پاک با استفاده از صفحات خورشیدی و باد، زیر ساخت های شهری و نحوه ی لوله کشی های آب گاز و فاضلاب و خطوط برق و مخابرات آشنا شدند.

داستان زمین که درباره ی زمین و مسائل زیست محیطی بود و به صورت عملی و مرحله به مرحله دیدند که با افزایش هر درجه دمای زمین چه اتفاقی رخ می دهد و در بازی دیگری با میزان تولید دی اکسید کربن و تعداد درخت هایی که لازم است برای جبران و پاک سازی هوا کاشته شود تا کره ای آبی رنگ و پاک داشته باشیم آشنا شدند.