اردوی محله ما

اولین اردوی تفریحی کلاس سومی ها در روز سه شنبه 17 مهرماه 97 برگزار شد.

در این اردوی بسیار جالب دختران گل کلاس سوم یک روز ماجراجویانه ای را در محله گذراندند.

هدف از این اردو :

* معرفی محله به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی.

* آشنایی بچه ها با وظایف خود در خصوص محله‌ی زندگی.

* ایجاد درک گسترده از ارزشهای اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی محله

و در پایان در پارک محله، بهمناسبت روز جهانی دختر، به دختران نازنین گل هدیه دادند.