افزایش قد با حرکات کششی

کافیست با چند تمرین و ورزش ساده به صورت منظم و روزانه به افزایش قد خود کمک کنید.

انواع حرکات کششی برای افزایش قد

  • نکته : ساختار ژنتیک بدن هر فردی ممکن است پاسخ سریع یا طولانی مدت به بدن آنها بدهد.

افرادی که مایلند با ورزش قد خود را افزایش دهند، انجام حرکات کششی را باید به عنوان بخش مهمی از برنامه ورزشی خود قرار دهند.

زیرا انجام این تمرینات کششی به آزاد سازی مقدار زیادی هورمون رشد کمک خواهد کرد.

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 2

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 1

آزاد سازی هورمون رشد باعث رشد در استخوان ها، بافت ها، ماهیچه ها، اندام ها می شود و به طور کلی باعث رشد کلی بدن خواهد شد و باعث استحکام و قدرت در بخش های غضروفی بدن می شود.

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 5

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 4

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 3

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 8

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 7

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 6

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 11

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 10

افزایش قد با حرکات کششی

حرکت شماره 9

تهیه و تنظیم :خانم شهرزاد قائم پناه

آخرین ویکی های همین انجمن