اقلام کمک شده به سیل زدگان

سیلاب، اگرچه، خار آورد

از جنگل و کوه، مار آورد

از درد بهاری گلستان

صدها دل اشکبار آورد

اما به نسیمی از محبت

صد لاله و گل به بار آورد

دل‌های تمام دوستان را

بر سفره و در کنار آورد

در خانه، اگرچه آب انداخت

در خانه دل بهار آورد

از یاری مردم گلستان

یک دل‌شدنِ هزار آورد

فرهنگ جهاد جبهه ها را

یک بار دگر به کار آورد

در گنبد و آق قلا، گمیشان

دلداده بی‌شمار آورد

از عشق، دوباره خارها را

گل کرد و نسیم یار آورد

اقلام کمک شده به سیل زندگان توسط دانش آموزان عزیز و مهربان دبستان نونا.