امامزاده شاهزاده اسماعیل

برگزاری اردوی امامزاده اسماعیل – زرگنده ویژه دانش آموزان سوم در روز یکشنبه 20 آبان 97.

امروز یک حال و هوای زیبا در روح و جسم دخترانم به وجود آمد.

رفتن به زیارت امامزاده شاهزاده اسماعیل و پوشیدن چادرهای زیبای نماز و عکس گرفتن، حسی غیر قابل وصف است که بنده به عنوان یک معلم در تک تک دخترانم به وضوح دیدم و با چهره های خوشحال آنها، خوشحال شدم.

در بدو ورود به امامزاده حاج آقا بچه ها را به جایگاه عرضه ی محصولات فرهنگی خود دعوت کرد و بچه ها با تلاوت قرآن کریم از ایشان جایزه دریافت کردند.

گرفتن عکس با چادر نماز در کنار امامزاده و خواندن دعای توسل و رفتن به مزار شهدای گمنام که در کنار امامزاده بود از برنامه های اردوی فرزاندانمان بود.