بازارچه خیریه جشن نیکوکاری 98-1397

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

وقتی دستی را به یاری می گیری،

بدان که دست دیگرت در دست خداست…

بازارچه خیریه روز چهارشنبه 15اسفند97 با حضور گرم و صمیمی دانش آموزان عزیز و اولیای محترم در دبستان نونا برگزار شد.