موزه-دفاع-مقدس

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی باغ موره دفاع مقدس _ ویژه پایه ششم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی “باغ موزه دفاع مقدس” در روز چهار شنبه مورخ 25/7/97 از ساعت 9:30 الی 13، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.