برگزاری اردوی آموزشی – تفریحی محله ما_ ویژه پایه سوم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی “محله ی ما” ( مربوط به درس اول کتاب خوانداری) در روز سه شنبه مورخ 17/7/97 از ساعت 8 الی 12 ،  برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.