مرکز-زلزله-نگاری

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی مرکز زلزله نگاری _ ویژه پایه ششم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” مرکز زلزله نگاری ” در روز چهار شنبه مورخ 12/9/97 از ساعت 9:30 الی 13:30 ، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.