پارک-ملت

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی پارک ملت _ ویژه پیش دبستان

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی “پارک ملت” در روز چهار شنبه مورخ 25/7/97 از ساعت 9:30 الی 12:30، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.

لازم به ذکر است، در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی برگزار می شود.