پژوهشسرای-امیر-کبیر

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی پژوهشسرای امیرکبیر _ ویژه پایه ششم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” پژوهشسرای امیرکبیر ” در روز چهار شنبه مورخ 21/9/97 از ساعت 8:30 الی 11:30، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.