مجلس-شورای-اسلامی

برگزاری اردوی آموزشی مجلس شورای اسلامی _ ویژه پایه ششم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی “مجلس شورای اسلامی” در روز سه شنبه مورخ 1/8/97 از ساعت 7:30 الی 12:30، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.