مسجد-هدایت

برگزاری اردوی آموزشی مسجد محله ما _ ویژه پایه دوم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی “مسجد محله ما” ( آموزش نماز جماعت – مسجد هدایت) در روز سه شنبه مورخ 13/9/97 از ساعت 10الی 13،  برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.