برگزاری اردوی تفریحی باغ ایرانی _ ویژه پیش دبستان

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” باغ ایرانی ” در روز چهار شنبه مورخ 21/1/98 از ساعت 8:30 الی 12:30، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.

باغ ایرانی