برگزاری اردوی تفریحی دلفیناریوم ( برج میلاد)_ ویژه پایه سوم، چهارم و پنجم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” دلفیناریوم ( برج میلاد)” در روز دو شنبه مورخ 17/10/97 از ساعت 8 الی 12 ،  برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.

دلفیناریوم-برج میلاد