سرزمین-عجایب

برگزاری اردوی تفریحی سرزمین عجایب _ ویژه پیش دبستان و پایه اول

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” سرزمین عجایب ” در روز چهار شنبه مورخ 17/11/97 از ساعت 8:30 الی 12:30، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.