برگزاری اردوی تفریحی – علمی باغ کتاب _ ویژه پایه ششم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” باغ کتاب” در روز سه شنبه مورخ 27/1/98 از ساعت 8:30 الی 12، برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.

باغ کتاب تهران - دبستان نونا