برگزاری جشن انقلاب 97-96

به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشن انقلاب در دبستان نونا برگزار شد.

با برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمادی از هویت ما و نواخته شدن زنگ انقلاب و ورود امام عزیز به ایران را گرامی داشتیم.

حضور و مشارکت دانش آموزان در اجرای کارها مثل سرود و نمایش و مسابقات مفرح، شادی و نشاط را در فضای دبستان پر کرد.

پخش سرود های انقلابی یادآور روزهای پرهیجان انقلاب را در دبستان تداعی کرد.

با حضور فعال دانش آموزان و پرسنل دبستان نونا اوقات بسیار خوش و مروری بر خاطرات تاریخ آن زمان رقم خورد.