برگزاری مراسم جشن خیریه در دبستان دخترانه نونا سه شنبه 1396/12/23بار دیگر اسفند رسید و شکوه اسفندی و استقبال از بهار و عیدی بهاری

بار دیگر نوآموزان و دانش آموزان نونا پرشور و هیجان به یاری دوستان خود شتافتند، شور و هیجانی که بوی عشق و دوستی می داد، بوی مهر و محبتی که ستودنی بود.

بازارچه خیریه در روز سه شنبه 1396/12/23 با مشارکت دانش آموزان و اولیاء محترمشان در دبستان نونا برگزار شد، و سود حاصل از این مشارکت به خیریه عسکرالمهدی اهداء شد.