تئوری رنگ ها

آخرین ویکی های همین انجمن

هنرمندان و طراح ها سال های بسیار زیادی است که بر روی تئوری رنگ ها کار می کنند و همچنان هم در حال کار بر روی آن هستند و البته کسی نمی تواند ادعا کند که در شناخت رنگ ها بهترین است و هر کسی می تواند این توانایی را بهبود ببخشد. البته فاکتور های بسیاری در جذابیت رنگ دخیل هستند که ما در این مقاله آن ها را بررسی خواهیم کرد.

تقسیم بندی کلی رنگ ها

تقسیم بندی کلی رنگ ها

تقسیم بندی کلی رنگ ها

رنگ ها به صورت کلی در دو دسته رنگ های اولیه یا اصلی و رنگ های ثانویه تقسیم بندی می شوند. رنگ های اولیه شامل قرمز، آبی و زرد هستند که از ترکیب مساوی این سه رنگ رنگ های ثانویه به وجود می آیند.

ترکیب رنگی

*رنگ فیلی

از ترکیب سفید با مقدار خیلی کم مشکی و آبی بدست می آید.

*رنگ صورتی

)رنگ مورد علاقه دختر بچه ها) را با اضافه کردن رنگ قرمز به رنگ سفید می توان بدست آورد که با اضافه کردن مقدار خیلی کم از رنگ مشکی رنگ صورتی چرک بدست می آید.

*رنگ گل بهی

را می توانید با اضافه کردن مادر رنگهای قرمز و گل ماشی به رنگ سفید بدست آورید.

*رنگ کرم استخوانی

این رنگ را می توانید با اضافه کردن مادر رنگهای گل ماشی و مقدار خیلی کمی مشکی بدست آورید.هرچه مقدار گل ماش را اضافه کنید رنگ شما به سمت رنگ نخودی متمایل می شود.

*رنگ یاسی

از ترکیب رنگهای قرمز ،آبی و سفید بدست می اید که می توان رنگ یاسی را به نوعی رنگ بنفش روشن دانست. با اضافه کردن بیشتر یکی از رنگهای قرمز و آبی می توانید یاسی گرم یا سرد داشته باشید.

*رنگ آبی روشن

از ترکیب مادر رنگ آبی و رنگ سفید بدست می آید.

*رنگ سبز زیتونی

از ترکیب رنگهای گل ماشی و  آبی بدست آورید.

*سبز پسته ای

از ترکیب رنگهای سفید و سبز ساخته می شود.

*سبز کاهویی

از ترکیب رنگ زرد و آبی بدست آورید.

*سبز فیروزه ای

با اضافه کردن مقدار کمی رنگ زرد به آبی روشن بسازید.

*رنگهای طلایی ،نقره ای ،برنز و مسی و بژ

این نوع از رنگها چون از ترکیب رنگهای دیگر بدست نمی آیند را باید به صورت ترکیب پودر و روغن جلا یا به صورت رنگهای آماده آکریلیک تهیه کرد .

برای ساخت رنگ های طلایی ،مسی ، نقره ای و برنز باید پودرهایی که در بازار موجود است را با روغن جلا مخلوط کنید تا رنگ مورد نظرتون بدست بیاد. البته بهتره که برای مصارف داخل ساختمان از نوع آکریلیک این رنگها استفاده کنید.

در رنگهای آکریلیک باید از ماده رنگ مخصوص رنگهای آکریلیک استفاده کرد.

“برای روشن تر کردن بیشتر رنگها از رنگ سفید و برای تیره کردن(چرک شدن) از رنگ مشکی استفاده کنید.البته برای همه رنگها اینگونه نیست مثلا برای روشن تر شدن رنگ قهوه ای باید از گل ماشی استفاده کرد.”

 رنگ ها