تغییرات شمع و کبریت

آخرین ویکی های همین انجمن

وسایل مورد نیاز

  1. کبریت
  2. شمع

هدف

سوختن کبریت

سوختن کبریت

  • آشنایی با تغییر های مختلف در یک جسم
  • آشنایی با تغییر های فیزیکی و شیمیایی

روش انجام آزمایش

ابتدا کبریت را روشن کرده و پس از مدتی کوتاه مشاهده می کنیم که کبریت می سوزد و شکل، اندازه، بو، رنگ و جنس آن تغییر کرده. متوجه می شویم که سوختن کبریت تغییر شمیایی است.

پس از آن سعی می کنیم کبریت را مجدد روشن کنیم اما دیگر کبریت قابلیت سوختن ندارد.

سوختن کبریت

سوختن کبریت

درادامه با کبریتی جدید شمع را روشن می کنیم. مشاهده می کنیم هنگامی که فتیله ی شمع می سوزد تغییر شیمیایی رخ می دهد اما زمانیکه پارافین شمع ذوب می شود پس از مدتی کوتاه جامد می شود و به شمعی دوباره تبدیل می گردد و تغییر آن از نوع تغییر فیزیکی است.

سوختن شمع

سوختن شمع

سوال:

-چگونه متوجه می شویم که سوختن فیتیله ی شمع یک تغییر شیمیایی است؟

– چرا ذوب شدن پارافین شمع از نوع تغییر فیزیکی است؟

نتیجه گیری:

بعضی تغییرات در اجسام مانند سوختن شمع، هم دارای تغییر فیزیکی و هم دارای تغییر شیمیایی هستند

محققان : سارینا نظری و کیمیا کارخیران با همکای خانم نظری.